Pasportizace osvětlení

Pasport VO je nezbytným technickým podkladem nejen pro údržbu tohoto zařízení. Jeho zpracování a vedení má
oporu v předpisech, jednak z norem, tak i ze zákona.

V normě ČSN 33 2000-1, v článku 13N7.2 Dokumentace elektrických zařízení je uvedeno:„Ke každému novému
elektrickému zařízení musí být dodána dodavatelem v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu,
provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení a další rozšiřování zařízení. Do
dokumentace musí být zaznamenávány všechny změny elektrických zařízení proti původní dokumentaci, které na
zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu".
Ve stavebním zákoně je v § 103 odstavec 2, který zní:„(2) Vlastníci rozvodných sítí, kanalizace a ostatních
liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží
odůvodněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze."

Nyní si stanovíme několik důvodů proč se máme problematikou veřejného osvětlení zabývat:

1. Víme kolik stožárů a svítidel veřejného osvětlení máme v majetku obce ?.
2. Jak staré je technické zařízení a jestli odpovídá požadavkům na bezpečný provoz ?
3. Jak často opravujeme nesvítící svítidla ?
4. Neprovádíme zbytečně opakované opravy na jednotlivých svítidlech ?
5. Kolik energie je možno ušetřit vhodným řízením a provozováním soustavy V.O.
6. Máme přesné podklady o stavu V.O. , ze kterých můžeme vycházet při žádání o dotace ?
7. Máme možnost vycházet z údajů z minulých období při tvorbě rozpočtu na příští rok ?

Možná by se objevily ještě další důvody, jestli mít nebo nemít pasport VO, ale v každém případě je pozitivní, že jste
se vůbec nad otázkou veřejného osvětlení obce zamysleli .
Pokud jste se přesvědčili o tom, že o veřejném osvětlení ve Vaší obci nemáte přehled můžeme Vám jen doporučit
,,NECHTE SI TENTO ZÁKLADNÍ DOKUMENT ZPRACOVAT“. Pak budete mít nástroj, kterým můžete evidovat
zařízení veřejného osvětlení, sledovat spotřeby energie, kontrolovat provedené opravy , záruční doby zařízení ,
sledovat efektivitu provozu veřejného osvětlení a další údaje související s provozem a údržbou veřejného osvětlení,
včetně plánování rozvoje soustavy VO.

Více informací o pasportizaci naleznete na stránkách SRVO (Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení). 

Informace byly převzaty ze stránek www.srvo.cz

 

Naši klienti

  • Obec SemínObec Semín
  • A. Raymond Jablonec spol. s r.o.A. Raymond Jablonec spol. s r.o.
  • Městys SněžnéMěstys Sněžné
  • Hlavní město PrahaHlavní město Praha
  • Obec OřechovObec Ořechov
  • Statutární město BrnoStatutární město Brno
  • Město TřebíčMěsto Třebíč